A. Program Sarjana (S1)

Akreditasi : A ( BAN PT No. 08620/N-X-S1-012/UPAFAI/VI/2012)
Ikhtiraf oleh Jawatan Penghidmatan Awam Malaysia

B. Program Pendidikan Profesi

Akreditasi : A (SK no : 003/BAN-PT/Ak-I/PSPA/II/2012)

C. Program Pendidikan Magister (S2)

Magister Ilmu  Farmasi Konsentrasi :
– Teknologi Farmasi & Kosmetika
– Herbal Medik
– Farmasi Klinik
– Pengawasan Mutu
– Farmakologi
– Farmasi Rumah Sakit
– Radiofarmasi

A. Undergraduate Program (S1)

Acredation: A ( BAN PT No. 08620/N-X-S1-004/UPAFAI/VI/2006)

Ikhtiraf by Jawatan Penghidmatan Awam Malaysia

B. Pharmachist Professional Program

Acredation: A (SK no : 003/BAN-PT/Ak-I/PSPA/II/2012)

C. Master Program

Master of Pharmacy:

– Cosmetic and Pharmaceutical Technology

– Herbal Medicine

– Clinical Pharmacy

– Quality Control

– Pharmacology

– Hospital Pharmacy

– Radiopharmacy